Remospace's Logo

Trang chủ

Cho Doanh nghiệp

Sản phẩm

Zalo Chat Button
Trò chuyện
Gọi chúng tôi

Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Tại Remospace, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập và khách hàng. Chính sách bảo mật này mô tả thông tin mà Remospace (“chúng tôi”) thu thập và cách chúng tôi sử dụng nó. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được an toàn.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trực tiếp qua nhiều cách khác nhau, bao gồm khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mua sản phẩm từ chúng tôi, đăng ký nhận tin tức của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi và nhiều hơn nữa. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ email, cũng như bất kỳ Thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
  • Thông tin tài chính của bạn, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng hoặc thông tin hóa đơn, nếu đã được tiết lộ cho chúng tôi. Đặc điểm cá nhân của bạn, chẳng hạn như giới tính hoặc thông tin cá nhân khác, để nhận dạng bạn là đại diện của khách hàng của chúng tôi, cùng với nghề nghiệp và chức danh của bạn.
  • Lịch sử sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như các giao dịch mua hàng, số tiền và ngày mua, địa điểm mua, phương thức thanh toán và nhiều hơn nữa. Dữ liệu liên lạc của bạn, bao gồm bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào bạn đã đưa ra, và bất kỳ dữ liệu nào khác chúng tôi nhận được khi liên lạc với bạn qua email, trực tuyến hoặc trên mạng xã hội.
  • Bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn tự nguyện tiết lộ cho chúng tôi trong thời gian quan hệ hợp đồng của bạn cũng có thể được thu thập.

Ngoài ra, khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập một số dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các công nghệ như cookie và các công cụ phân tích web và pixel tags khác. Thông tin này có thể bao gồm chi tiết về thiết bị di động hoặc trình duyệt của bạn, các trang web bạn đã xem, các banner và liên kết bạn đã nhấp vào, xem bạn đã mở email được gửi bởi chúng tôi, các trang web bạn đã truy cập trước khi đến một trong những trang web của chúng tôi, địa chỉ IP, địa chỉ MAC của bạn và thông tin mà bạn chọn chia sẻ thông qua các công cụ mạng xã hội được tích hợp trong trang web của chúng tôi hoặc thông qua việc đăng nhập thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie và các phương tiện tự động khác để thu thập dữ liệu, xin vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

  • Để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ bạn yêu cầu, quản lý yêu cầu hoặc khiếu nại của bạn và đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi theo bất kỳ hợp đồng nào mà bạn đã ký kết với chúng tôi. Điều này bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và truyền tải thông tin cần thiết về các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn sử dụng hoặc mua.

  • Vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin liên hệ và dữ liệu nhận dạng điện tử, để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn cho mục đích tiếp thị hoặc thương mại khác nếu bạn là khách hàng hiện tại và phân tích và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các lợi ích kinh doanh hợp pháp khác, chẳng hạn như vận hành và mở rộng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, tạo ra thống kê tổng hợp, ngăn chặn các vấn đề về an ninh và gian lận và thực hiện các giao dịch doanh nghiệp.

  • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, như mô tả trong phần "Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập", để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị qua email, điện thoại hoặc thư trực tiếp, nhưng chỉ sau khi nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào; xin vui lòng xem phần "Quyền và Lựa chọn của bạn" dưới đây.

Tại Remospace, chúng tôi luôn coi trọng sự riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng những biện pháp hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn bằng các phương pháp kỹ thuật, vật lý và tổ chức phù hợp để ngăn chặn sử dụng trái phép, sửa đổi, truy cập hoặc tiết lộ trái phép, phá hoại hoặc mất mát tình cờ hoặc không đúng quy trình.

Chúng tôi chỉ giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho các cá nhân cần thiết để đáp ứng các mục đích được liệt kê trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi làm việc và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đều giữ bí mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn một cách an toàn thông qua các thỏa thuận hợp đồng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn chỉ trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích mà chúng tôi đã thu thập và sử dụng. Ví dụ, chúng tôi có thể cần giữ dữ liệu của bạn trong thời gian dịch vụ khách hàng hoặc để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà bạn có thể gặp phải. Nếu có nghĩa vụ pháp lý hoặc cần bảo vệ quyền lợi pháp lý, chúng tôi có thể giữ thông tin của bạn trong thời gian dài hơn.

Chính sách bảo mật bên thứ ba

Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho các trang web hoặc nhà quảng cáo khác. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách bảo mật của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba để biết thông tin chi tiết hơn về các thực tiễn của họ và hướng dẫn cách tắt một số tùy chọn.

Trẻ em

Remospace cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em trên không gian mạng. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn tin rằng con của bạn đã cung cấp thông tin như vậy trên trang web của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ ngay lập tức xử lý để xóa nó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Quyền và Lựa chọn của Bạn

  1. Xem xét và Cập nhật Thông tin Tài khoản Những quyền này bao gồm quyền yêu cầu một bản sao của Dữ liệu Cá nhân chúng tôi giữ về bạn và thông tin về cách chúng tôi đã sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu của bạn trong năm qua. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân chúng tôi giữ về bạn, hoặc sửa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn cho là không chính xác hoặc không đầy đủ. Ngoài ra, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, được biết đến chung là "quyền được quên". Hơn nữa, bạn có quyền rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào trong tương lai về việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (đối với phạm vi xử lý như vậy được dựa trên sự đồng ý). Bạn cũng có thể phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (bao gồm cho mục đích tiếp thị trực tiếp) hoặc yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến bạn hoặc một bên điều khiển dữ liệu khác (quyền "di động dữ liệu"). Chúng tôi đối đãi với những quyền này một cách nghiêm túc và sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào theo đúng luật bảo vệ dữ liệu áp dụng.
  2. Lựa chọn Công nghệ theo dõi Chúng tôi sử dụng cookies và pixels trên trang web của chúng tôi. Hầu hết trình duyệt tự động chấp nhận cookies, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối hoặc xóa cookies nếu bạn muốn. Nếu bạn sử dụng nhiều trình duyệt, bạn sẽ cần điều chỉnh cài đặt cho mỗi trình duyệt một cách riêng biệt. Vui lòng lưu ý rằng khả năng giới hạn cookies của bạn phụ thuộc vào cài đặt và giới hạn của trình duyệt của bạn. Chúng tôi không theo dõi hoặc thực hiện hành động đối với các tín hiệu "Do Not Track" hoặc các cơ chế khác, vì không có sự đồng thuận trong ngành về những gì nhà khai thác trang web và ứng dụng nên làm đối với những tín hiệu này. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc vô hiệu hóa hoặc xóa các Công nghệ Theo dõi có thể dẫn đến một số phần của Dịch vụ không hoạt động đúng cách.
  3. Liên lạc Bạn có thể hủy đăng ký nhận email quảng cáo từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Để làm như vậy, làm theo hướng dẫn được cung cấp trong các email của chúng tôi để nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc gửi cho chúng tôi một email với từ HỦY ĐĂNG KÝ trong trường chủ đề đến địa chỉ được cung cấp trong phần "Liên hệ với chúng tôi" bên dưới. Vui lòng lưu ý rằng trong khi bạn có thể hủy đăng ký nhận email quảng cáo, bạn không thể hủy đăng ký nhận email không quảng cáo, chẳng hạn như những email liên quan đến tài khoản, giao dịch, dịch vụ hoặc quan hệ kinh doanh liên tục với công ty của chúng tôi. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình hoặc muốn biết liệu chúng có áp dụng đối với bạn hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong phần "Liên hệ với chúng tôi" bên dưới. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn theo các luật và quy định bảo vệ dữ liệu có liên quan.

Thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật và sửa đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chính sách bảo mật sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng tải, và "Ngày có hiệu lực" ở trên sẽ phản ánh bản cập nhật mới nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng đăng tải và thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi chất lượng nào của Chính sách. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho thấy sự đồng ý của bạn với Chính sách bảo mật đã được cập nhật. Nếu các thay đổi là đáng kể, chúng tôi cũng có thể cung cấp thông báo bổ sung cho bạn qua địa chỉ email của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật này, về các hoạt động liên quan đến dữ liệu của chúng tôi hoặc về luật pháp áp dụng cho các hoạt động này, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ hi@remospace.co và đề cập rõ vấn đề của bạn.

Liên hệ với chúng tôi về điều khoản này?

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về chính sách này, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau.

hi@remospace.co
K2.11, Đường D15,
KDC River Park, TP. Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Remospace's Logo
Bộ Công Thương
Visa LogoMastercard LogoJCB Logo
Công ty Cổ phần Remospace.

Hotline: 0339037930 | Email: hi@remospace.co

K2.11, Đường D15, KDC River Park, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp 0317826691 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh


Remospace là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê nội thất, đồ dùng văn phòng và đồ gia dụng tại Việt Nam. Cho thuê nội thất (furniture subscription) là một mô hình mới giúp bạn tối ưu chi phí doanh nghiệp và trải nghiệm các sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua vĩnh viễn.