Remospace's Logo

Home

For Business

Products

Zalo Chat Button
Chat with us
Talk to us

Điều khoản sử dụng

https://www.remospace.co là sở hữu của Công ty Cổ phần Remospace (''Công ty''), một công ty được đăng ký và thành lập theo uật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, có địa chỉ tại K2.11, Đường D15, KDC River Park, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi duy trì trang web này như một dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng sau đây. Vui lòng xem xét các Điều khoản Sử dụng sau đây một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không nên sử dụng trang web hoặc xem thông tin hoặc đăng ký mua và thuê đồ nội thất, đồ trang trí và trang trí nhà ("Giao dịch") từ trang web này.

Điều khoản chung

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản Sử dụng”) đối với https://www.remospace.co ("Remospace"/"Trang web"). Những Điều khoản Sử dụng này tạo thành thoả thuận duy nhất và duy nhất giữa chúng tôi và bạn, và thay thế tất cả các thoả thuận, tuyên bố, bảo hành và hiểu biết trước đó hoặc đồng thời với việc sử dụng trang web, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua trang web. Điều khoản Sử dụng này có thể được sửa đổi từ thời gian này sang thời gian khác bởi chúng tôi mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Các Điều khoản Sử dụng mới nhất sẽ được đăng trên trang web, và bạn nên xem xét các Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng trang web tại mỗi trường hợp.

Việc sử dụng của bạn đối với Trang web và các dịch vụ được quản lý bởi các Điều khoản Sử dụng sau đây có hiệu lực đối với Trang web bao gồm các chính sách áp dụng được kết hợp vào đây thông qua tham chiếu. Nếu bạn thực hiện giao dịch trên Trang web, Bạn sẽ chịu các chính sách áp dụng cho Trang web đối với giao dịch đó. Chỉ bằng cách sử dụng Trang web, Bạn sẽ ký hợp đồng với Công ty và những điều khoản và điều kiện này bao gồm các chính sách tạo thành nghĩa vụ ràng buộc của bạn, với Công ty.

Đối với mục đích của các Điều khoản Sử dụng này, bất cứ khi nào ngữ cảnh yêu cầu "Bạn" hoặc "Người dùng" sẽ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân nào đã đồng ý trở thành một người đăng ký trên Trang web bằng cách cung cấp thông tin trên Trang web sử dụng hệ thống máy tính. Không có quy trình đăng ký và Remospace cho phép Người dùng lướt Trang web hoặc đăng ký mà không cần đăng ký trên Trang web. Thuật ngữ "Chúng tôi", "Chúng tôi", "Chúng tôi" sẽ có nghĩa là Công ty.

Khi bạn sử dụng Trang web hoặc gửi email hoặc dữ liệu khác, thông tin hoặc giao tiếp cho chúng tôi, bạn đồng ý và hiểu rằng bạn đang giao tiếp với chúng tôi thông qua hồ sơ điện tử và bạn đồng ý nhận thông tin qua hồ sơ điện tử từ chúng tôi định kỳ và khi cần thiết. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua email hoặc qua các phương tiện liên lạc khác, điện tử hoặc khác.

Các Điều khoản Sử dụng nêu tại đây chỉ áp dụng cho Trang web và ứng dụng di động của Remospace sẽ được quản lý bởi các Điều khoản Sử dụng riêng biệt.

How can you contact us about this notice?

If you have any questions or concerns about the privacy policy please contact us.

hi@remospace.co
K2.11, Đường D15,
KDC River Park, TP. Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Remospace's Logo
Bộ Công Thương
Visa LogoMastercard LogoJCB Logo
Công ty Cổ phần Remospace.

Hotline: 0339037930 | Email: hi@remospace.co

K2.11, D15 street, River Park Residence, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Business license number 0317826691 issued by Department of planning and investment Ho Chi Minh


Remospace là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê nội thất, đồ dùng văn phòng và đồ gia dụng tại Việt Nam. Cho thuê nội thất (furniture subscription) là một mô hình mới giúp bạn tối ưu chi phí doanh nghiệp và trải nghiệm các sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua vĩnh viễn.